Winston

(Mørkeberg's Aladdin)
12.06.98 - 08.04.02

Dansk eksteriørchampion

Far: Swede Sun's Äspen
Mor: Mørkeberg's Ophelia

Farfar: Switherland Blue Jeans
Farmor:Swede Sun's Carmen
Morfar: Tal-E-Ho's Smooth Operator
Mormor: Mørkeberg's Queen of Diamonds