Helbred og sundhed

Basset Hound har generelt et glimrende helbred. Den er ikke udsat for de mange arvelige sygdomme der forekommer i andre racer. Mange af de helbredsproblemer som Basset Hound'en får bliver forårsaget af hundens ejer idet mange tillader deres basset at blive overvægtig, resulterende i aggravated gigt, rygproblemer og/eller hjertebesvær.En god fysik er lige så vigtig for en basset som det er for et menneske. En Basset Hound holder af at løbe rundt og i det hele taget føre et aktivt liv. Hunde, der vokser op i landlige områder, hvor de kan tage del i schweiss eller sporarbejde (jagt med Basset Hound er ikke tilladt i Danmark) kan  bevare et endog glimrende helbred hele livet igennem. Basset Hound er en drivende jagthund, hvilket kræver stor udholdendhed.
Alle hunderacer kan bære genetiske sygdomme eller nedarvede fejl. Links'ene herunder inkluderer en del af de problemer som kan opleves hos Basset Hound.