Basset Hound standarden

BASSET HOUND
(Oprindelsesland: England)

Helhedsindtryk: Kortbenet hund med betydelig substans, meget harmonisk og af høj kvalitet.  Et vist mål af løst skind er ønskeligt.

Karakteristiske træk: Sej og vedholdende jagthund af midgammel herkomst.  Den jager ved hjælp af sporets fært og har instinkt for at arbejde i et kobbel.  Den har en dyb, melodisk gøen og er særdeles udholdende i marken.

Temperament: Blid, rolig og hengiven; aldrig aggressiv eller frygtsom.

Hoved.  Hvælvet skalle med moderat stop og fremtrædende nakkeknude.  Hovedet er middelbredt oven for øjnene og bliver en smule smallere mod næsepartiet, som virker tørt, men ikke spinkelt.  Næseryggen er næsten parallel med linien fra stop til nakkeknude og ikke meget længere end denne linie.  Der kan være en moderat rynkedannelse ved øjenbryn og ud for øjnene.  Under alle forhold skal hovedets hud være løs nok til at danne betragteligt med rynker, når den trækkes fremefter, eller hvis hovedet bøjes nedad.  Overlæberne går væsentligt ned over underlæberne.  Næsen er helt sort, men kan dog hos hunde af lys farve være brun til leverbrun.  De store og godt åbne næsebor kan træde lidt frem foran læberne!.

Øjne: Ruder-formede, hverken udstående eller for dybtliggende.  De er mørke, men kan hos lyse hunde have en mellembrun nuance.  Udtrykket er roligt og alvorligt.  Den røde kant af det nederste øjenlåg kan ses, men dog ikke overdrevent.  Lyse eller gule øjne er særdeles uønskede.

Ører: Lavt ansatte, netop under øjenhøjde.  De er lange og skal kunne nå frem foran et næseparti af korrekt længde - dog uden overdrivelse.  De er smalle hele vejen ud og er rullet godt indad. Ørerne er meget smidige, tynde og fløjlsagtige i strukturen.

Bid: Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og fuldstændigt saksebid, dvs at overmundens tænder tæt overlapper undermundens og sidder lige i kæberne.

Hals: Muskuløs, godt buet og ganske lang, med udpræget løs halshud, som dog ikke skal overdrives.
 
Forpart: Skulderbladene godt tilbagelagte, uden alt for svær muskulatur.  Korte forben med god kraft og svær benstamme.  Albuerne drejer hverken ind- eller udefter, men slutter tæt ind mod kroppen.  Den øverste del af underarmen hælder en smule indad, men dog ikke så meget, at det kan hæmme den frie bevægelse eller medføre, at benene berører hinanden i stand eller bevægelse.  Set forfra passer forbrystet nøje ind foroven mellem forbenene.  'Kniks' i forbenene er særdeles uønsket.  Skindet danner rynker nederst på benene.

Kropstykke: Kroppen er lang, med god dybde i hele sin længde.  Brystbenet er fremtrædende, men brystet er hverken smalt eller urimelig dybt.  Brystkassen er rummelig, med godt hvælvede ribben, der når langt tilbage og er uden fortykkelser.  Ryggen er ret bred; den er lige, med manke og bagpart i næsten samme højde, selv om lænden kan være en smule hvælvet.  Regnet fra manken til bagparten må ryggen ikke være urimeligt lang.

Bagpart: Meget muskuløs og godt fyldig, så den næsten virker kugleformet set bagfra.  Knæene er velvinklede, haserne lavt ansatte og let vinklede.  De må hverken være drejet ind- eller udefter og skal være stillet lige under kroppen, når hunden står naturligt.  Skindet kan ligge i rynker mellem haseled og pote, og bag på haseleddet kan det løse skind danne en lille udposning.

Poter: Massive, med godt krummede tæer og solide trædepuder.  Forpoterne kan pege lige fremad eller en smule udad, men i alle tilfælde skal hunden stå fuldkommen korrekt med vægten fordelt ligeligt på alle tæer og trædepuder, således at poterne efterlader et aftryk som af en stor hund, og kun trædepuderne er i kontakt med jorden..

Hale: Velansat, temmelig lang, kraftig ved roden og tyndere udefter.  Den er moderat forsynet med grove hår på undersiden.  Under bevægelse bæres halen godt opefter i en blød, sabelformet kurve, men aldrig med krølle eller alt for muntert.

Bevægelse: Af væsentlig betydning.  Blød og fri bevægelse med god rækkevidde i forbenene og kraftfuldt fraskub fra bagbenene, således at hunden bevæger sig præcist både for og bag.  Haseled og knæ må aldrig virke stive, og tæerne må ikke slæbes, når benene føres fremefter.

Pels: Glat, kort og tæt tilliggende uden dog at være af for fin struktur.  Hundens hele kontur er ren i linierne og uden faner.  En langhåret, blød pels med fanedannelse er særdeles uønsket.

Farve: l almindelighed sort, hvid og tan (tricolour) eller lemon og hvid (bicolour), men enhver anerkendt hound-farve accepteres.

Størrelse: Skulderhøjde 33 - 38 cm (13 - 15 ins).

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå nøje forhold til afvigelsens omfang.

Bemærk.               Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
 
 
 

BENYT PILENE TIL AT NAVIGERE I TEKSTEN