Basset Hound - Røgt og pleje

Basset Hound er ikke mere plejekrævende end de fleste andre hunde men der er visse ting man skal være opmærksom på, bl.a. tænder og negle. Derudover skal pelsen naturligvis holdes i orden.
Til dette findes der i dyreforretninger, hos dyrelæger og på hundeudstillinger mange midler som alle er udmærkede og vi vil her ikke anbefale det ene frem for det andet, men koncentrere os om anvendelsen. På billedet til højre ses et righoldigt udvalg af plejemidler men mindre kan gøre det. Som minimum bør man have en negleklipper, en tandstensskraber og en tandbørste, en god strigle samt den rigtige shampoo og en pelsolie.
Hvis man har mistanke om allergier i forbindelse med nogle af produkterne bør man naturligvis kontakte sin dyrlæge der kan fortælle hvad man kan anvende og hvad man bør holde sig fra. Det gælder i øvrigt også ved foderproblemer.
Midler til bekæmpelse af lopper, tæger og orm skal altid anvises af dyrlægen.