Det særlige udseende - hvorfor?

Basset Hound'en er en jagthund. Den er fremavlet til at jagte småvildt. Den er en drivende jagthund, hvilket betyder at den følger et jordliggende duftspor som bliver afsat af vildtet når det flygter.
Basset Hound'en blev primært brugt til kaninjagt selvom den blev brugt med stor succes på andet småvildt. Basset Hound'ens lange ører blev fremavlet for at frigive den fært som ligger i bundbevoksningen så dens fremragende næse kunne fange den. Hudlapperne under hagen har til formål at fastholde færten.
Dens store poter giver stabilitet og den kraftige krop udholdended. De korte ben gør det muligt for en jæger at følge den til fods. Basset Hound'en har enorm lungekapacitet og et stort hjerte, hvilket gør det muligt at gå spor i lang tid ad gangen.
Basset Hound'en blev historisk set brugt i store "packs" . Erfaringen viser at de har udholdenhed og stædighed til at jage dag efter dag i mange forskellige terræner, ofte med tæt underskov og under alle de vejrforhold som tillader jagt af småvildt.
Som det ses er Basset Hound'en en meget anderledes type hund. Mens den ofte opfattes som grinagtig i forhold til andre hunderacer, så er dens underlige, atypiske kropsbygning netop forudsætningen for denne races eksistensberettigelse og overlevelse.

 
....